Om u bij het bezoek aan de website van Oosterveld Design te kunnen “herkennen” maken wij gebruik van z.g.n. ‘cookies’ Deze gebruiken wij slechts voor het verzamelen van gegevens over het bezoek van onze website en niet voor commerciële doeleinden. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde (anonieme) informatie wordt alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. Indien u uw gegevens wilt inzien of wilt corrigeren, meldt dit dan middels een e-mailbericht aan de beheerder van deze website
Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag gebruiken wij uitsluitend voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van deze website en van de communicatie over Oosterveld Design als organisatie. Oosterveld Design behoudt zich het recht voor dit privacy statement zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Het door ons gehanteerde privacy-beleid is in overeenstemming met de Europese richtlijnen. Deze richtlijnen hebben we gepubliceerd in een overzichtelijke folder “Privacy-beleid naar aanleiding van de A.V.G.” U kunt hier klikken  om het PDF-bestand met het privacy-beleid van Oosterveld Design in te zien of te downloaden. Datum laatste wijziging: 01 mei 2018.